Good Care    Projects  

projectadvies      en        -management     voor     cure & care

Welkom op de website


 _________________________________________________________________________________


De dagelijkse praktijk van de Nederlandse zorg kenmerkt zich door een groeiende vraag naar flexibiliteit, transparantie en kostenbeheersing. Daarnaast worden door overheid en zorgverzekeraars veranderingen geïnitieerd die elkaar in en rap tempo opvolgen. Dit plaatst de zorg voor veel complexe dilemma's en uitdagingen. Gedegen analyses en een projectmatige aanpak zijn randvoorwaarden voor het opstarten van succesvolle verandertrajecten en implementaties.

 

Samen met u stel ik een gedegen analyse van de actuele situatie op en breng uw vraag en doelstellingen helder in kaart. Volgens de internationaal vooraanstaande Prince2-systematiek wordt vervolgens binnen de gegeven inhoudelijke, financiële en organisatorische kaders het projectplan opgesteld. Na de "go" worden voortgang en  prestaties van het project continu gemonitord. De procesmatige benadering van het project maakt een fasegewijze benadering van de opdracht met een hieraan parallel-lopend besluitvormings- en rapportagetraject mogelijk. Uiteraard worden alle proces- en besluitvormingsstappen volledig gedocumenteerd.

  

Het resultaat is een succesvolle projectperformance, tot in de puntjes.


Andreas W. Grunwald

   projectconsultant